HUAWEI Watch 3

Huawei

現在日本で発売を開始しているのは、HUAWEI Watch 3となっております。中国では、HUAWEI Watch 4なので、準備が整い次第、日本でも販売を開始するものと思います。 HUAWEI Watch 3 さて、この記事ではHUAWE ...